.

Technické požadavky

Data přijímáme v tiskovém pdf. Rozlišení fotografií 300 DPI 1:1.

Návod - korektní PDF soubory k tisku

Všeobecná pravidla:

Při exportu z aplikace nebo nastavení Distilleru nastavte PDF výstup tak, aby vyhovoval specifikacím PDF/X-4, PDF/X-3 nebo PDF/X-1a.

Profil výstupního záměru nastavte tak, aby odpovídal určeným tiskovým podmínkám:pro lesklý či matný křídový papír - ISOCoated v2 nebo CoatedFOGRA39, pro nenatíraný (ofsetový) papír -ISOUncoated nebo UncoatedFOGRA29·

ROZLIŠENÍ bitmapové grafiky 300 dpi/CMYK, 150-300 dpi/GRAYSCALE, 600-1200 dpi/MONOCHROM.Používejte JPEG kompresi pouze v maximální kvalitě.

FONTY - všechny fonty musí být v PDF souboru správně vloženy (embedded).

BEZ ZABEZPEČENÍ - nezamykat ani neomezovat přístupová práva v PDF.

Dokumenty by měly obsahovat OŘEZOVÉ ZNAČKY, správně nastavený TRIM BOX a SPADÁNÍ nejméně2 mm!

VELIKOST - dokument by měl být v měřítku 1:1 vzhledem k požadované velikosti tisku.

POŘADÍ STRAN - strany řazeny po jedné za sebou ve správném pořadí - neslučovat do dvojic atd.

BARVY a BARVOVÝ PROSTOR -  nastavení CMYK (nebo šedoškálový a pérovky), sloučené průhlednosti, černé texty pouze v černém kanále (100% K). Dokument by měl být ve správném barvovém režimu a počet barev by měl odpovídat objednávce.

TVARY výsekových nožů, big, perforací atp. mějte definovány přímou barvou s názvem, který popisujepožadovanou technologickou operaci.

Stáhněte si nákres pro přípravu dat.